NOVIsoft spol. s r.o.

Rating a informácie o NOVIsoft spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre NOVIsoft spol. s r.o. 42064 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 1801. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.7923% spoločností je horších ako NOVIsoft spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti NOVIsoft spol. s r.o." href="http://novisoft.sk-rating.com/">
   <img src="http://novisoft.sk-rating.com/novisoft.png" width="150" height="25" alt="Rating NOVIsoft spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating NOVIsoft spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia